Yli-Iin Vapaa­pa­lo­kun­nal­le 3 000 euron lahjoitus

Yli-Iin vapaa­pa­lo­kun­nal­le teh­ty lah­joi­tus on osa Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­sen Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus­ko­ko­nai­suut­ta, jon­ka kaut­ta on jaet­tu yhteen­sä 100 000 euron sum­ma 18 yleis­hyö­dyl­li­sel­le toi­mi­jal­le Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKesä­päi­vä Nät­te­po­rin pyykkinarulla

Kuvit­ta­ja Mee­ri Hen­ti­län näyt­te­ly Kesä­päi­vä pyyk­ki­na­rul­la on nimen­sä mukai­ses­ti ripus­tet­tu narul­le Iin Nät­te­po­rin näyttelytilaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vauin­nit alka­vat jälleen

Hau­ki­pu­taan Vesi-Jatu­lis­sa pidet­tä­viin vau­vauin­tei­hin ja per­heuin­tei­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi eilen maa­nan­tai­na. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kos­kee kol­mea ryh­mää: vau­vauin­nit tors­tai­sin kel­lo 17.00–17.20 ja kel­lo 18.00–18.20 sekä 1–2‑vuotiaiden per­he­ve­si­leik­ki­kou­lu kel­lo 18.40–19.00.


Onne­lan Per­he­päi­vä alkaa jälleen

Onne­lan Per­he­päi­vään kokoon­nu­taan jäl­leen tiis­tai­sin Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Loma­ko­ti Onne­las­sa. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on ensi vii­kol­la 28.9. Ovet ovat avoin­na kel­lo 10 ‑14. Per­he­päi­vään ovat ter­ve­tul­lei­ta koto­na hoi­det­ta­vien pien­ten las­ten per­heet sekä yksi­na­su­vat ikäih­mi­set. Läm­min ruo­ka tar­jo­taan kel­lo 11–12 pää­ra­ken­nuk­ses­sa ja muu­toin kokoon­nu­taan Unel­mas­sa. Onne­lan pihal­la on myös help­po ulkoil­la las­ten kanssa. Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 37

Lot­to: 6, 16, 27, 30, 31, 35, 39. Lisä­nu­me­rot 1, plus­nu­me­ro 26.

Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 -, 6 oikein 3 414,74 €, 5 oikein 57,71 €

4 oikein 10 €, 3+1 2 €.