Nuo­ret innok­kai­ta sääs­tä­jiä ja sijoittajia

Osuus­pank­kien asiak­kais­ta alle 30-vuo­tiai­den aikuis­ten tal­le­tuk­set ovat vii­me vuo­si­na kas­va­neet yli kak­si ker­taa nopeam­min kuin muil­la ikä­ryh­mil­lä. Myös nuor­ten arvo-osuus­ti­lien mää­rä on monin­ker­tais­tu­nut. Taus­tal­la vai­kut­taa sääs­tä­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen lisään­ty­nyt suosio.

Lue lisää

Isos­sa oma­ko­ti­ta­los­sa oli tuli­pa­lo Iissä

Lähes 300-neliöi­­ses­­sä asu­mat­to­mas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa Iin Lau­rin­tiel­lä oli tuli­pa­lo lau­an­tai­na. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen mukaan talo oli syty­tet­ty pala­maan. Polii­si tut­kii asi­aa. Pelas­tus­lai­tos sai…