Rat­sas­tus­ma­nee­sil­le tont­ti Kelloon

Kiin­teis­tö Oy Vir­pi­nie­men Kivi­tal­lil­le vuo­kra­taan tont­ti Kel­lon kau­pun­gin­osas­ta, päät­ti Oulun kau­pun­gin yhdyskuntalautakunta.

Yhtiöl­lä on tar­koi­tus raken­taa Län­ki­ku­jal­la sijait­se­val­le ton­til­le rat­sas­tus­ma­nee­si, joka on kool­taan 1630 kerrosneliötä.

Voi­mas­sa ole­van ase­ma­kaa­van mukaan kysei­nen tont­ti kuu­luu hevo­sur­hei­lua pal­ve­le­vien raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ee­seen. Ton­tin pin­ta-ala on 10928 m² ja raken­nusoi­keu­den mää­rä 1639 k‑m2. Ton­tin vuo­kra vuo­den 2021 tasos­sa on 1811,54 €.