Yhteis­työ käyn­nis­sä, näky­viä tulok­sia jou­du­taan odottamaan

Vii­me vuo­den alus­sa alle­kir­joi­te­tun Iijo­­ki-sopi­­muk­­sen tavoit­tei­siin kir­jat­tiin vesis­tön arvon palaut­ta­mi­nen vael­lus­ka­lo­jen luon­non­kier­toon, veden laa­tuun ja vesis­tön vir­kis­tys­käyt­töön sekä asu­mis­viih­ty­vyy­teen panostavien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­la tal­koil­laan vie­ras­la­jien torjumiseksi

Hau­ki­pu­taal­la kylä- ja asu­ka­syh­dis­tyk­set ovat ryh­ty­neet tal­koi­siin vie­ras­kas­vi­la­jien kit­ke­mi­sek­si, ja tal­kois­sa kes­ki­ty­tään eten­kin lupii­nin hävit­tä­mi­seen. Tal­koo­vä­ki kit­kee lupii­nia kah­den viikon.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSan­te­ri Iva­lo – Vesai­sen pat­saan kummisetä

San­te­ri Iva­lo (9.6.1866–25.1.1937) on Iis­sä asu­neis­ta merk­ki­hen­ki­löis­tä huo­mat­ta­vin kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja. Hänen nimen­sä oli alun­pe­rin Her­man Alexan­der Ing­man. Iva­­lo-nimen hän otti vuonna.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Toi­mit­ta­jal­ta: Elä­mää ruu­dun ääressä

Kän­nyk­kä. Huo­maan tart­tu­va­ni sii­hen auto­maat­ti­ses­ti aina, kun en tie­dä, mitä muu­ta­kaan teki­sin. Jos kat­se­le­mas­sa­ni tv-sar­­jas­­sa ei tapah­du sata­pro­sent­tis­ta kes­kit­ty­mis­tä vaativaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Janoi­set Lakeuk­sien isän­nät vauh­dis­sa Illissä

Niin­hän sii­nä kävi, että Juho Hökän vii­me­ker­tai­nen illin­juok­su­voit­to sii­vit­ti Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa jat­koon, että hei­lah­ti. Illin kir­kon­pen­kil­lä oli asia huo­mat­tu ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus