San­te­ri Iva­lo – Vesai­sen pat­saan kummisetä

Iin kirkon vieressä oleva Pekka Vesaisen patsas hankIttiin Iihin paikallisen kulttuurivaikuttaja Santeri Ivalon aloitteesta 80 vuotta sitten. (Arkistokuva: Niko Laurila)

San­te­ri Iva­lo (9.6.1866–25.1.1937) on Iis­sä asu­neis­ta merk­ki­hen­ki­löis­tä huo­mat­ta­vin kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja. Hänen nimen­sä oli alun­pe­rin Her­man Alexan­der Ing­man. Iva­lo-nimen hän otti vuon­na 1907. San­te­ri Iva­lon isä oli Ala­vu­del­la syn­ty­nyt pap­pi Her­man Ing­man ja äiti Iis­tä Poh­jois-Iin Hie­ta­las­ta Qvick­strö­min kar­ta­nos­ta Emma Maria Qvick­ström. Paris­kun­nan vih­ki Hie­ta­las­sa per­he­tut­tu pro­fes­so­ri Aron Gus­taf Borg. Her­man Ing­man oli tuol­loin pap­pi­na Limin­gas­sa. Herman… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus