Olo­huo­ne muun­tau­tui joo­gao­lo­ti­lak­si — Tiia Parik­ka perus­ti Joo­ga Vil­la Män­ty­län kotiinsa.

Tiia Parikka perusti Jooga Villa Mäntylän sovittaakseen joogan ohjaamisen osaksi hektistä arkeaan.

Sil­mät ovat sul­jet­tui­na. Joo­gaoh­jaa­ja Tiia Pari­kan ääni kehot­taa sisään hen­gi­täes­sä nos­ta­maan kädet ylös, ja ulos hen­git­täes­sä las­ke­maan ne sydä­men pääl­le. Kun sil­mät avau­tu­vat sees­tei­seen ja valoi­saan joo­ga­ti­laan, voi­si unoh­taa, että ollaan edel­leen Jää­lis­sä Rata­mo­po­lul­la. Tiia Parik­ka perus­ti joo­gao­lo­ti­la Joo­ga Vil­la Män­ty­län omaan kotiin­sa vuo­den alus­sa. Parik­ka on tutus­tu­nut joo­gaan jo yli 15 vuot­ta sit­ten, mutta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus