Hau­ki­pu­taal­la tal­koil­laan vie­ras­la­jien torjumiseksi

Lupiinin kukkimisaika on kesäkuusta heinäkuuhun, ja kukinnon väri voi vaihdella violetista siniseen, vaaleanpunaiseen ja valkoiseenkin. Kukinto on rakenteeltaan terttumainen, ja kasvin lehdet ovat monisormiset. Arkistokuva: Terhi Ojala

Hau­ki­pu­taal­la kylä- ja asu­ka­syh­dis­tyk­set ovat ryh­ty­neet tal­koi­siin vie­ras­kas­vi­la­jien kit­ke­mi­sek­si, ja tal­kois­sa kes­ki­ty­tään eten­kin lupii­nin hävit­tä­mi­seen. Tal­koo­vä­ki kit­kee lupii­nia kah­den vii­kon ajan tien­var­sil­ta puo­lus­taak­seen perin­teis­ten, luon­non­va­rais­ten niit­ty­kas­vien elin­ti­laa. Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mon mukaan lupii­nia on jo kit­ket­ty Joke­lan­tien var­rel­ta kym­me­nen jäte­sä­kil­li­sen ver­ran. Lil­ja­mo ker­too, että lupii­nin leviä­mi­nen on Hau­ki­pu­taal­la havait­ta­vis­sa eten­kin enti­sen Poh­jo­la-opis­ton rakennusten… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus