Janoi­set Lakeuk­sien isän­nät vauh­dis­sa Illissä

Niin­hän sii­nä kävi, että Juho Hökän vii­me­ker­tai­nen illin­juok­su­voit­to sii­vit­ti Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa jat­koon, että hei­lah­ti. Illin kir­kon­pen­kil­lä oli asia huo­mat­tu ja arvuu­tel­tiin, onko Hökäl­le tulos­sa iso­kin sti­pen­di. Yle­jään tie­det­tiin Oulun ole­van per­sau­ki­nen kota­mik­ko. — Vähin­tä olis vali­ta Juho Hök­kä Oulun Ettak­si. Pen­kil­lä näh­tiin­kin aimo jouk­ko kausi­kort­ti­lai­sia ja joku­nen käypäläinen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus