Toi­vo (Topi) Vie­ri­maan muistolle

Isäm­me ja pap­pam­me Toi­vo Vie­ri­maa läh­ti enke­lien mat­kaan 8.5.2020 yllät­täen koto­naan Mar­tin­nie­mes­sä. Pap­pa oli kuol­les­saan 77-vuo­­tias. Pap­pa syn­tyi jou­lu­kuus­sa 1942.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJoki­ky­län sil­ta uusitaan

Kii­min­ki­joen­tiel­le (maan­tie 8460) on käyn­nis­ty­nyt tie­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen ja Oulun kau­pun­gin toi­mes­ta. Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä Joki­ky­län sil­ta uusi­taan nykyi­sel­le paikalleen.…