Artikkelit joiden kirjoittaja on Eeva Repo
Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn nais­ten edus­tus­jouk­kue 2. divi­sioo­nan lohkokärkeen

HaHe:n sali­ban­dyn edus­tus­nai­sil­la 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kon pelit alkoi­vat lau­an­tai­na 25.1. Kem­pe­lees­sä kova­ta­soi­sel­la ja laa­duk­kaal­la pelil­lä loh­kon kak­ko­se­na ollut­ta Sas­ta­mo­loa (Kemi) vas­taan. Peli oli jär­ke­vää ja kai­kil­ta osa-alueil­ta kat­sel­tu­na todel­la hyvin pelat­tu koko­nai­suus. Lop­pu­lu­ke­mat tiu­kas­sa vään­nös­sä HaHe:lle luke­min 3–4. Rat­kai­su­maa­lin teki HaHe:n Lin­da Rau­tio.


Jän­nit­tä­vä sali­ban­dy­kausi nais­ten 2. divisioonassa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set yltyi­vät hur­jaan maa­li-iloit­te­luun vii­kon­lop­pu­na Kem­pe­lees­sä. Kem­pe­le­hal­lin kat­so­mos­sa HaHea kan­nus­ta­mas­sa ja ylei­söä vil­liin­nyt­tä­mäs­sä oli myös Hel­sin­gis­tä saak­ka pai­kan pääl­le saa­pu­nut näyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la.HaHe:n edus­tuk­sen nai­sil­le val­ta­va pettymys

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set läh­ti­vät kovin odo­tuk­sin Sei­nä­joel­le ris­tiin­kar­sin­ta­pe­lei­hin. Alla oli mel­kein täy­del­li­nen Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jan voit­to. Pit­kät peli­mat­kat eikä tau­koa, mut­ta sii­hen oli totut­tu jo aiem­pa­na kau­te­na. Tie­dos­sa oli, että pelit kove­ne­vat, mut­ta sii­hen­kin oltiin val­mis­tau­dut­tu. Oltiin­han edel­li­se­nä kau­te­na pääs­ty lop­pu­kar­sin­toi­hin saak­ka, joten sys­tee­mi oli nyt tutumpi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


HaHen nai­set voit­ti­vat sarjansa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set voit­ti­vat Poh­­jois-Suo­­men 2. divi­sioo­nan run­ko­sar­jan 33 pis­teel­lä. HaHen pelaa­jis­ta Suvi-Maa­­ria Päk­ki­lä voit­ti  sekä run­ko­sar­jan pis­­te- että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus