TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 24.12.2018

Kysy­myk­set Kuka on Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen hiip­pa­kun­nan piis­pa? Mikä Kuo­pios­sa pää­paik­kaan­sa pitä­vä suo­ma­lai­sen mie­hen nimi­nen vaa­te­val­mis­ta­ja pudot­ti nimes­tään v. 2015 sanan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 3.12.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka voit­ti tämän vuo­den Tans­sii täh­tien kans­sa ‑kil­pai­lun? 2. Mikä auto­mal­li ohit­ti v. 1972 For­din T‑mallin maa­il­man valmistetuimpana.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 26.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä juh­la­päi­vä oli Yhdys­val­lois­sa vii­me tors­tai­na eli 22.11.? 2. Mitä tar­koit­taa Jee­suk­ses­ta­kin käy­tet­ty sana ”mes­sias”? Sanan voi maallisemmassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Tie­to­vi­sa 5.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mitä eläin­tä kut­su­taan jän­kä­koi­rak­si? 2. Kat­ri Antell oy lopet­ti lei­po­mo­toi­min­nan Oulus­sa jokin aika sit­ten. Mis­sä kau­pun­gis­sa luvat­tiin alkaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 25.10.2018

Kysy­myk­set 1. Mit­kä kas­vit mai­ni­taan (Ant­ti­lan) Kevät­huu­maus ‑lau­lus­sa? 2. Mis­tä maas­ta on läh­töi­sin Tri­vial Pur­suit-peli? 3. Mit­kä ovat Iin naapurikunnat?.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 15.10.2018

Kysy­myk­set 1. Kenen muusi­kon ideas­ta on läh­te­nyt elä­mään ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisat? 2. Mikä nimi yhdis­tää tai­tei­li­joi­ta Fre­de­rik ja Dan­ny? 3. Min­kä suvun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 8.10.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka viih­teen vete­raa­ni sai vii­me kesä­nä Iskel­­mä-Fin­­lan­­dia ‑pal­kin­non? 2. Onko kuo­le­man­kel­lo hyön­tei­nen vai kas­vi? 3. Kenial­la on nel­jä naapurimaata.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus