TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 9.4.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on Raa­ma­tun mukaan suu­rin­ta, usko, toi­vo vai rak­kaus? 2. Mikä auto­merk­ki omis­taa nykyi­sin Dat­su­nin? 3. Min­kä Suomen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 2.4.2018

Kysy­myk­set Mil­lä tutum­mal­la ja suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan baro­met­ri? Kuka puut­tuu jou­kos­ta: Jaa­kob, Joo­sef, Juu­das, Simon? Mit­kä kol­me kuu­lo­luu­ta on ihmi­sel­lä? Missä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 19.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko ehdo­kas­ta oli juu­ri pide­tyis­sä Venä­jän pre­si­den­tin­vaa­leis­sa? 2. Min­kä maan valuut­ta on seke­li? 3. Mit­kä kak­si kau­pun­kia Pietari.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 12.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä oli Hel­sin­gin Sano­mien luki­ja­ää­nes­tyk­sen mukaan suo­men kie­len mie­lui­sin kiro­sa­na? 2. Kum­mas­sa Raa­ma­tun osas­sa ovat Apos­to­lien teot? 3. Montako.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 26.2.2018

Kysy­myk­set 1. Iivo Nis­ka­nen voit­ti olym­pia­kul­taa 50 km:n hiih­dos­sa. Kuka oli edel­li­nen saman mat­kan suo­ma­lai­nen olym­pia­voit­ta­ja? 2. Mil­lä toi­sel­la nimellä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 19.2.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka Suo­men tämän­het­ki­sis­tä kan­san­edus­tajs­ta on aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä ensim­mäi­nen? 2. Mikä pla­neet­ta kier­tää aurin­gon nel­jä ker­taa sii­nä ajas­sa kuin Maa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 29.1.2018

Kysy­myk­set 1. Monen­siin­ko olym­pia­ki­soi­hin hau­ki­pu­taa­lai­nen Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen on läh­dös­sä? 2. Mitä ita­lia­lai­ses­ta Car­ra­ran kau­pun­gis­ta ole­vaa tuo­tet­ta voi näh­dä mm. Helsingin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 22.1.

Kysy­myk­set 1. Kuka iiläi­nen koro­tet­tiin Suo­men urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan vii­me vii­kon Urhei­lu­gaa­las­sa? 2. Mikä on Nal­le Wahl­ro­sin oikea etu­ni­mi? 3. Kenen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.1.2018

Kysy­myk­set Mit­kä ovat Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kol­me ylei­sin­tä suku­ni­meä? Mis­sä nykyi­ses­sä maas­sa on enti­nen Neu­vos­to­lii­ton Bai­ko­nu­rin ava­ruus­kes­kus? Kuka on valit­tu useas­sa äänestyksessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 25.12.2017

Kysy­mys 1.     Min­kä muis­tok­si vie­te­tään 28.12. ole­vaa viat­to­mien las­ten päi­vää? 2.    Mis­tä Juha­ni Ahon klas­sik­ko­ro­maa­nis­ta ovat Nyr­ki Tapio­vaa­ra, Toi­vo Särkkä .….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus