Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 27.11.2022

Kysy­myk­set

 1. Kenen kir­joit­ta­ma on vii­me vuo­den lai­na­tuin suo­ma­lai­nen kir­ja oli Ei ker­to­nut katu­van­sa?
 2. Mis­sä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa toi­mii fir­ma nimel­tä Sha­man Spirits?
 3. Min­kä tun­ne­tun fir­man perus­ta­ja on Ing­var Kamprad?
 4. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Suo­mes­sa tuli voi­maan lapsilisälaki?
 5. Kenen pre­si­den­tin koti­museo on Luu­mäel­lä? a) Kyös­ti Kal­lio, b) Urho Kek­ko­nen, c) L.K. Relan­der, d) P.E. Svinhufvud
 6. Kuka on ollut Rob­ben Island ‑van­ki­la­saa­ren tun­ne­tuin vanki?
 7. Ketä suo­ma­lais­ta kut­sut­tiin tal­vi­so­das­sa Val­koi­sek­si kuolemaksi?
 8. Nimeä­pä kol­me R:llä alka­vaa Euroo­pan pääkaupunkia.
 9. Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een nimi?
 10. Min­kä maa­lai­nen suklaa­pa­tuk­ka on Toble­ro­ne a) Bel­gia, b) Rans­ka c) Sak­sa, d) Sveitsi

 

Vas­tauk­set

 1. Tom­mi Kinnusen
 2. Tyr­nä­väl­lä
 3. IKEAN
 4. 1940-luvul­la (1948)
 5. d) P.E. Svinhufvud
 6. Nel­son Mandela
 7. Tark­ka-ampu­ja Simo Häyhää
 8. Reyk­ja­vik, Rii­ka, Rooma
 9. Poh­de
 10. d) Sveit­si