Voi­ma­nos­tos­ta SM-hopemitaleita

SM-hopeamiltalisti Ville Majava (oik.) ja valmentaja Antti Kotilaine. Kuva: Riia SmedlundSM-hopeamiltalisti Ville Majava (oik.) ja valmentaja Antti Kotilaine. Kuva: Riia Smedlund

Mas­ter­sien voi­ma­nos­ton SM-kisat jär­jes­tet­tiin 18.–20.11 Oulun­sa­los­sa. Jär­jes­tä­jä­seu­ra­na toi­mi Oulun Power team ja kisaa­jia oli kaik­ki­aan 151.

Hau­ki­pu­taan Voi­mai­li­joi­ta edus­ta­va Vil­le Maja­va Kel­lon Kivi­nie­mes­tä sai SM-hope­aa sar­jas­sa M40-105 tulok­sel­la 687.5 kg (jal­ka­kyyk­ky 235 kg, penk­ki­pun­ner­rus 180 kg ja maas­ta­nos­to 272.5 kg). Maja­va jäi tiu­kan kisan jäl­keen 2.5 kg:n pää­hän kul­las­ta. Voit­ta­jak­si nos­ti Alek­si Num­mi Poris­ta.

Iin Yri­tys­tä edus­ta­va Lai­la Vii­ta­nen nos­ti hopeal­le ja teki Suo­men ennä­tyk­sen maas­ta­nos­tos­sa sar­jaan­sa N60.

Vil­le Maja­van huol­ta­ja­na toi­mi hau­ki­pu­taa­lai­nen val­men­ta­ja Ant­ti Koti­lai­ne. Maja­va on kil­pail­lut voi­ma­nos­tos­sa vuo­des­ta 2018 ja hän har­joit­te­lee Kel­lon Corella.

Oulun Power Team jär­jes­ti kisat Suo­men Voi­ma­nos­to­lii­ton alai­suu­des­sa. Klas­si­nen voi­ma­nos­to Suo­men Voi­ma­nos­to­lii­tos­sa on ADT:n alai­nen urhei­lu­la­ji eli kisai­li­jat sitou­tu­vat antidopingtoimintaan.

Hau­ki­pu­taan Voi­mai­li­jat on kai­kil­le avoin seu­ra, jon­ka jäse­net har­ras­ta­vat moni­puo­li­ses­ti voi­mai­lua ja kil­pai­le­vat muun muas­sa voi­ma­nos­tos­sa, penk­ki­pun­ner­ruk­ses­sa ja voi­ma­pun­ner­ruk­ses­sa. Kaik­ki Hau­Von jäse­net ovat sitou­tu­neet puh­taa­seen urhei­luun ja kil­pai­le­vat vain doping­tes­tauk­sen alla. Lisää tie­toa toi­min­nas­ta löy­tyy Hau­Von sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Vuon­na 1911 perus­te­tun Iin Yri­tyk­sen lajei­hin kuu­luu voi­ma­nos­to ja seu­ral­la on voimanostojaosto.