Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.10.2022

Kysy­myk­set

 1. Min­kä mies­voit­toi­sen jär­jes­tön sym­bo­lit ovat harp­pi ja suorakulmio?
 2. Kuka on ensim­mäi­nen Suo­mes­sa pre­si­dent­tieh­dok­kaa­na ollut nai­nen, vuo­si oli 1982?
 3. Mikä on mus­li­mien 9:nnen kuu­kau­den nimi, jol­loin he paas­toa­vat päivällä?
 4. Kenel­lä suo­ma­lais­näyt­te­li­jäl­lä on eni­ten elo­ku­va­roo­le­ja? Eli 1902–1971
 5. Mikä on Ete­lä-Suo­men Sano­mat ‑leh­den koti­kau­pun­ki+ a) Hel­sin­ki, b) Kot­ka, c) Lah­ti, d) Porvoo
 6. Min­kä nimi­nen on Pelas­tusar­mei­jan jul­kai­se­ma lehti?
 7. Min­kä maa­lai­nen fir­ma on Jysk?
 8. Mikä oli aikoi­naan Hel­sin­gin Teräs­huo­ne­ka­lu­teh­das Oy:n tun­ne­tuin tuote?
 9. Mikä lau­lu alkaa sanoil­la: Mä oksal­la ylimmällä?
 10. Mikä seu­raa­vis­ta ei ole John Stein­bec­kin kir­joit­ta­ma? a) Vihan hedel­mät, b) Hii­riä ja ihmi­siä, c) Van­hus ja meri, d) Ede­nis­tä itään

 

Vas­tauk­set

 1. Vapaa­muu­ra­rien
 2. Hel­vi Sipilä
 3. Rama­dan
 4. Sii­ri Angerkoskella
 5. c) Lah­ti
 6. Sota­huu­to
 7. Tans­ka­lai­nen
 8. Hete­ka ‑sän­ky
 9. Kesä­päi­vä Kangasalla
 10. c) Van­hus ja meri