Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 26.2.2023

Kysy­myk­set

1. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on meri­museo Vellamo?

2. Mikä mies oli Ves­te­ri­nen yhty­ei­nen ‑bän­din nok­ka­mie­hen Tero Ves­te­ri­sen isoisä?

3. Min­kä nimi­ses­sä kau­pun­gis­sa seik­kai­li­vat Kas­per, Jes­per ja Joonatan?

4. Mikä kau­pun­ki yhdis­tää Sami Hyy­pi­ää ja The Beatles-yhtyettä?

5. Minä vuon­na Suo­mes­sa meneh­tyi ennä­tys­mää­rä 1 156 ihmis­tä lii­ken­tees­sä? a) 1962, b) 1972, c) 1982, d) 1992

6. Min­kä nimi­set teko­jär­vet ovat Sodan­ky­län ja Ina­rin rajamailla?

7. Mis­sä maan­osas­sa sijait­see Tulimaa?

8. Kenen kir­joit­ta­maan romaa­niin perus­tuu elo­ku­va Pojat ja kuka ohja­si elokuvan?

9. Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä kuo­li ensimmäisenä?

10. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä avat­tiin Suo­men ensim­mäi­nen uima­hal­li? a) 1900, b) 1910, c) 1920, d) 1930

Vas­tauk­set

1. Kot­kas­sa

2. Mai­nei­kas ja pal­kit­tu harmonikansoittaja

3. Kar­de­mum­man kaupungissa

4. Liver­pool

5. b) 1972

6. Lok­ka ja Porttipahta

7. Ete­lä-Ame­ri­kas­sa

8. Paa­vo Rin­ta­la, Mik­ko Niskanen

9. Kyös­ti Kallio

10. c) 1920-luvul­la Hel­sin­gin Yrjön­ka­dun uimahalli

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!