Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 26.3.2023

Kysy­myk­set

1. Mikä on Suo­men run­sas­vä­ki­sin koko­naan sisä­maas­sa ole­va maakunta?

2. Mikä satu­hen­ki­lö voi­daan yhdis­tää suu­reen kurpitsaan?

3. Kenen tun­ne­tun hen­ki­lön vai­mo oli Nadezs­da Krupskaja?

4. Kenes­tä nais­puo­li­ses­ta sar­ja­mur­haa­jas­ta, jon­ka suku on Iin Olha­vas­ta, on teh­ty USA:ssa elokuva?

5. Min­kä puo­lu­eeen Veik­ko Ven­na­mo perus­ti v. 1959? a) Suo­men Maa­seu­dun Puo­lu­een, b Suo­men Kans­a­puo­lu­een, c) Suo­men Pien­ta­lon­poi­kien Puo­lu­een, d) Maa­ta Maattomille

6. Mikä on ani­maa­tio­per­he Simp­so­nien kotikaupunki?

7. Sodan jäl­keen monet tuot­teet oli­vat kor­til­la. Mikä oli pisimpään?

8. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on legen­daa­ri­nen ravin­to­la Kairo?

9. Min­kä maan alku­pe­räis­kan­saa ovat maorit?

10. Kuin­ka moni suo­ma­lai­nen on saa­vut­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­sen MM-mita­lin sprit­ti­hiih­dos­sa? a) 2, b) 3, c) 4, d) 5

 

Vas­tauk­set

1. Pir­kan­maa

2. Tuh­ki­mo

3. V.I. Leninin

4. Aileen Wuornos

5. c) Suo­men Pien­ta­lon­poi­kien puolueen

6) Spring­field

7. Alko­ho­li

8. Kot­kas­sa

9. Uuden Seelannin

10. b) kol­me, Pir­jo Man­ni­nen 2, Kati Sund­qvist, Vir­pi Kuitunen