Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 19.3.2023

Kysy­myk­set

1. Mit­kä Kar­ja­lan kau­pun­git Vii­pu­rin lisäk­si luo­vu­tet­tiin sodan seu­rauk­se­na Neuvostoliitolle?

2. Mitä mer­kit­see skot­ti­lai­sis­sa nimis­sä etu­lii­te Mc tai Mac?

3. Min­kä nimi­nen kokous valit­see paavin?

4. Kuka oli Anas­ta­sia Niko­la­jev­na Arapova?

5. Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä toi­mi kan­san­edus­ta­ja­na vir­ka­kau­ten­sa jäl­keen? a) K. J. Ståhl­berg, b) L. K. Relan­der, c) P.E. Svin­huf­vud, d) Kyös­ti Kallio

6. Kenen suo­ma­lai­sen sävel­tä­jän (mm. Oi muis­tat­ko vie­lä sen vir­ren, Kesäil­lan vals­si) nimes­tä on pois­tet­tu puu?

7. Kuka on sar­ja­ku­va­hah­mo Harald Hir­mui­sen vaimo?

8. Min­kä Suo­mes­sa ylei­sen kalan nimi on palindro­mi­na juusto?

9. Mil­lä lyhen­teel­lä tun­ne­taan Lii­ken­teen Turvallisuusvirasto?

10. Mon­ta­ko Suo­men ran­nik­ko­kau­pun­geis­ta on Hel­sin­gin itä­puo­lel­la? a) 3, b) 4, c) 5, d) 6.

 

Vas­tauk­set

1. Käki­sal­mi ja Sortavala

2. Poi­ka

3. Konklaa­vi

4. Mar­salk­ka Man­ner­hei­min puoliso

5. a) K.J. Ståhlberg

6. Oskar Merikanto

7. Hel­ga

8. Made

9. Tra­fi

10. b) 4 (Por­voo, Lovii­sa, Kot­ka, Hami­na, Oulu)