Vir­pi­nie­men latu­ja kisa­käy­tös­sä viikonloppuna

Vir­pi­nie­men hiih­to­kes­kuk­ses­sa pide­tään hiih­to­kil­pai­lut lau­an­tai­na 18.3. klo 10–12 ja sun­nun­tai­na 19.3. klo 9–14. Kisa­la­dut (1–5 km) on tuol­loin sul­jet­tu muul­ta käy­töl­tä. Rei­teil­lä on myös sul­ku­ja ja opas­tei­ta. Kil­pai­lut jär­jes­tää Hau­ki­pu­taan Vei­kot ry.

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­mi muis­tut­taa, että vii­kon­lo­pun hiih­doil­le löy­tyy hoi­det­tua latu­ver­kos­toa Vir­pi­ni­men reit­ti­ver­kos­tos­ta kisa­la­tu­jen ulkopuoleltakin.