Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 30.4.2023

Kysy­myk­set

1. Mis­tä maas­ta on läh­töi­sin koti­ta­lous­ta­va­ra-tuo­te­merk­ki Tupperware?

2. Min­kä maa­lai­nen kamp­pai­lu­la­ji on taekwondo?

3. Mit­kä kak­si maa­ta Suo­men ohel­la liit­tyi­vät EU:n jäse­nik­si v. 1995?

4. Mil­lä näky­väl­lä taval­la naa­ras­po­ro ero­aa muis­ta hirvieläinnaaraista?

5. Min­kä maa­lai­nen kek­sin­tö on jakoa­vain? a) Sak­sa, b) Nor­ja, c) Ruot­si, d) Suomi

6. Mon­ta­ko kiel­tä on taval­li­sim­min balalaikassa?

7. Kenen aitas­ta kuu­luu Rei­no Helis­maan mukaan kuis­kaus hil­jaa ”juu”?

8. Mikä eläin oli ensim­mäi­nen kloo­nat­tu nisä­käs Dolly?

9. Mitä elo­ku­va­roo­lia ovat menes­tyk­sek­kääs­ti näy­tel­leet sekä Ant­ti Lit­ja että Heik­ki Kinnunen?

10. Kuka ark­ki­teh­ti on suun­ni­tel­lut Suo­men Kan­sal­lis­teat­te­rin raken­nuk­sen? a) Eliel Saa­ri­nen, b) Lars Sonck, c) Vivi Lönn, d) Onni Tarjanne

Vas­tauk­set

1. Yhdys­val­lois­ta

2. Korea­lai­nen

3. Ruot­si ja Itävalta

4. Sil­lä on sarvet

5. c) Ruotsi

6. Kol­me

7. Suu­ta­rin tyttären

8. Lam­mas

9. Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jaa

10. d) Onni Tarjanne