RoPS Hau­Paa vah­vem­pi Länsituulella

Länsituuleen lumen keskelle kerääntyi yli 220-päinen yleisö. Kuva: Tommi KarvonenLänsituuleen lumen keskelle kerääntyi yli 220-päinen yleisö. Kuva: Tommi Karvonen

Rova­nie­men pal­lo­seu­ra oli Hau­Pal­le tyly vie­ras Län­si­tuu­lel­la pela­tus­sa Suo­men Cupin 3. kier­rok­sen otte­lus­sa. Otte­lus­sa näki heti, että kylään oli saa­pu­nut laa­du­kas jouk­kue, jota vas­taan koti­jouk­kue tais­te­li hyvin.

RoPS otti pal­lon­hal­lin­nan ja loi alus­sa muu­ta­mia paik­ko­ja, jot­ka puo­lus­tus ja maa­li­vah­ti Akse­li Syr­jä­lä sel­vit­ti­vät. Nukah­dus sat­tui, kun otte­lua oli pelat­tu vart­ti, ja kier­tei­nen kul­ma­pot­ku kier­si suo­raan hau­ki­pu­taa­lais­ten verk­koon. Hau­Pa sai maa­lin jäl­keen riis­to­jen jäl­keen vas­ta­hyök­käyk­siin mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta vii­meis­te­lys­sä uupui vie­lä vii­mei­nen silaus.

Lop­pu­nu­me­rot 0–2 vii­meis­te­li Pek­ka Ruot­sa­lai­nen vas­ta­hyök­käyk­sen päät­teek­si 49. minuu­tin koh­dal­la. Tämän jäl­keen Hau­Pa nos­ti präs­si­ta­so­aan ja sai vie­lä pai­net­ta maa­lil­le, mut­ta maa­lia se ei onnis­tu­nut teke­mään. Näin ollen RoPS jat­kaa Suo­men Cupis­sa 4. kierrokselle.

– Pari nukah­dus­ta, jois­ta laa­du­kas jouk­kue tänään rokot­ti. Jät­kien asen­ne oli tänään­kin koh­dal­laan, mitään ei jätet­ty ken­täl­le, kom­men­toi pelaa­ja­val­men­ta­ja Har­ri Kar­vo­nen.

Otte­lun par­haa­na pal­kit­tiin Hau­Pal­ta lai­dal­la vii­let­tä­nyt Niko Luo­la­vir­ta ja vie­rail­ta Riku-Veli Nis­ka.