Ajan­koh­tais­ta

Ener­gi­nen sata­vuo­tias juh­lii iiläis­ten kans­sa

Tänä vuon­na tulee kulu­neek­si sata vuot­ta Iin Ener­gian perus­ta­mi­ses­ta. Säh­köyh­tiö juh­lis­taa pyö­rei­tä vuo­si­aan monin tavoin. Ensim­mäi­se­nä syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään yhdes­sä iiläis­ten kans­sa. Syk­syl­lä vuo­ros­sa on myös muun muas­sa his­to­rian­kir­jan jul­kis­ta­mi­nen.

Lue lisää

TET tutus­tut­taa nuo­ret töi­hin

Kel­lon kou­lun kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ovat tutus­tu­neet kol­men päi­vän ajan työ­elä­mään. Oppi­laat pää­si­vät koke­maan työ­päi­viä monen­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä, osa jopa Oulun ulko­puo­lel­la­kin. “Olin…

Lue lisää

Seik­kai­lua Perä­me­ren huu­deil­la

Perä­me­ri Chal­len­ge -seik­kai­lu­ki­sa käy­tiin hie­nois­sa olo­suh­teis­sa ja aurin­koi­ses­sa sääs­sä Hau­ki­pu­taal­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä oli vii­des seik­kai­lu­ki­sa, joka on syn­ty­nyt kol­mi­kon…


Pol­tet­tu eläin oli kis­sa

Oulun polii­sin par­tio sai tiis­tai­na päi­väl­lä teh­tä­vän Hau­ki­pu­taal­le, mis­sä oli löy­ty­nyt nuo­tio­pai­kal­ta pol­tet­tu eläi­men raa­to. Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa lähel­lä sijait­se­val­le pai­kal­le…


San­ta­hol­man pii­pus­ta lisä­sel­vi­tyk­siä

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta ei käsi­tel­lyt tiis­tai­na Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van San­ta­hol­man pii­pun koh­ta­los­ta. Kau­pun­gin yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­luis­sa oli val­mis­tel­tu esi­tys pii­pun pur­ka­mi­ses­ta.…


Kas­ki-kon­ser­ni osti Eko-Exper­tin

Yli­kii­min­ki­läi­nen Kas­­ki-kon­­ser­­ni on osta­nut pal­ki­tun kier­to­ta­lous­yri­tyk­sen Eko-Exper­­tin. Toteu­tu­nut yri­tys­kaup­pa tukee kon­ser­nin tavoi­tet­ta uuden kier­to­ta­lous­yh­tei­sön raken­ta­mi­ses­sa. – Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä kaup­paan.…