Ajan­koh­tais­ta

Olo­ko­to siir­tyy Mam­mut­ti­hir­rel­tä Kon­tiol­le

Kan­sain­vä­li­ses­ti pal­kin­to­ja ja tun­nus­tus­ta kerän­nyt, kii­min­ki­läi­sen Ilma­ri Mäen­pään suun­nit­te­le­ma, lasi­kat­toi­nen pie­nois­ko­ti Olo­ko­to siir­tyy yli­kii­min­ki­läi­sel­tä Mam­mut­ti­hir­rel­tä osak­si maa­il­man joh­ta­van hir­si­ta­lo­val­mis­ta­jan, Kon­tion,…

Lue lisää

Meri­var­tios­to varoit­taa hei­kois­ta jäis­tä Perä­me­rel­lä

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man väki toi­vot­taa kai­kil­le tur­val­lis­ta pää­siäis­tä ja muis­tut­taa, että kevä­tau­rin­ko ja kohon­nut läm­pö­ti­la sulat­taa jää­tä nope­aan. Vir­tauk­set voi­vat tuo­da avo­me­rel­tä läm­pi­mäm­pää vet­tä, joka sulat­taa jää­tä myös alta­päin. Vir­tauk­set kulut­ta­vat jää­tä eri­tyi­ses­ti sal­mis­sa ja mata­li­koil­la.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Euro­vaa­lit ovat ilmas­to­vaa­lit

Läm­pi­mät onnit­te­lut kai­kil­le edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­tuk­si tul­leil­le. Toi­von luot­ta­muk­sen saa­neil­le voi­mia ja vii­saut­ta toi­mia oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja roh­keas­ti hyväs­sä yhteis­työs­sä tilan­tees­sa, joka vaa­tii enem­män kuin kos­kaan rat­kai­su­ja myös tule­vien suku­pol­vien hyvän elä­män puo­les­ta.
Äänes­tys käyn­nis­sä vilk­kaa­na

Edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys on käyn­nis­sä vilk­kaa­na ja  lep­poi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Mar­tin­nie­men äänes­tys­pai­kas­sa kou­lul­la oli väkeä heti vaa­li­huo­neen avau­dut­tua jonok­si asti. Kel­lo 13…