Mar­tin­nie­men Luot­sia­se­man­tie kunnostetaan

Mar­tin­nie­men sata­maan joh­ta­va Luot­sia­se­man­tie perus­kor­ja­taan. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na aset­taa näh­tä­vil­le katusuun­ni­tel­man, joka kos­kee sata­maan joh­ta­van Luot­sia­se­man­tien kun­nos­ta­mis­ta välil­lä Satamajärventie-venesatama.

Luot­sia­se­man­tie on nykyi­sel­lään huo­no­kun­toi­nen ja pääl­lys­tä­mä­tön katu. Vene­sa­ta­man perus­kor­jaus on käyn­nis­tet­ty syk­syl­lä 2022 ja val­mis­tuu kesäk­si 2024.

Luot­sia­se­man­tie perus­pa­ran­ne­taan voi­mas­sa ole­van ase­ma­kaa­van mukai­sel­le katua­lu­eel­le. Katu pääl­lys­te­tään ja valais­taan. Kadun alle raken­ne­taan vesi­joh­to, jätevesi/painejätevesiviemäri.

Perus­kor­jaus­ta kos­ke­vat katu- ympä­ris­tö­suun­ni­tel­mat ovat näh­tä­vil­lä kah­den vii­kon ajan.