Tul­kin­to­ja kar­hu-uskon­nos­ta ja kar­hu­mor­sian-tarun variaatioita

Jää­li­läi­nen kult­tuu­rin­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Kaa­ri­na Kai­lo on jul­kais­sut uuden The woman who mar­ried the bear — The spi­ri­tua­li­ty of the ancient fore­mot­hers ‑teok­sen yhteis­työs­sä yhdys­val­ta­lai­sen eme­ri­tus-pro­fes­so­ri Bar­ba­ra Alice Man­nin kans­sa. Kar­hu­myyt­te­jä löy­tyy niin Poh­jois-Ame­ri­kan alku­pe­räis­kan­soil­ta kuin myös Skan­di­na­vias­ta, Venä­jäl­tä ja jopa Aasias­ta. Uudes­sa teok­ses­saan Poh­jo­lan kar­hu­myyt­tei­hin ja juma­lat­ta­riin eri­kois­tu­nut Kai­lo ja Ame­ri­kan alku­pe­räis­väes­tön tut­ki­ja Mann yhdis­tä­vät tie­teen ja maan­tie­don rajat ylit­tä­vät tie­ton­sa ja taitonsa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus