Ajankohtaista

Mar­kus Nuti­vaa­ral­le nel­jän vuo­den jatkosopimus

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen jää­kiek­koi­li­ja Mar­kus Nuti­vaa­ra on alle­kir­joit­ta­nut nel­jän vuo­den jat­ko­so­pi­muk­sen NHL-seu­ra Colum­bus Blue Jac­ket­sin kans­sa. Monet vas­toin­käy­mi­set voit­ta­nees­ta Mar­kuk­ses­ta on kou­liin­tu­nut var­ma ja liik­ku­va puo­lus­ta­ja, jos­ta Colum­bus Blue Jac­ket­sin GM Jar­mo Kekä­läi­nen­kin halu­aa pitää kiin­ni. Jat­ko­so­pi­mus on nel­jä vuot­ta ja 10,8 mil­joo­naa dol­la­ria eli noin 8.8 mil­joo­naa euroa.

Lue lisää

Kolaus­tal­koil­la kent­tä pelikuntoon

Jal­ka­pal­lo­kausi on käyn­nis­ty­mäs­sä, mut­ta myö­häs­sä ole­va kevät ja run­sas lumi ovat aiheut­ta­neet pien­tä pään­vai­vaa. Hau­ki­pu­taan Pal­lon väki on jär­jes­tä­nyt tal­koi­ta jään rik­ko­mi­sek­si ja lumen kolaa­mi­sek­si pois ken­täl­tä. Nyt tilan­ne näyt­tää jo hyvältä.

Lue lisää

Tal­ven juhlaa

Kevät­tal­ven ehdot­to­miin tapah­tu­miin kuu­lu­vat koko kylän tal­vi­ta­pah­tu­mat. Jos juhan­nuk­sen juh­lin­taan kuu­luu kala, niin ilman gril­li­mak­ka­raa ei oike­aa tal­vi­ta­pah­tu­maa aja­tel­la­kaan. Ja ilman kah­via ei suo­ma­lai­nen sel­viä ulkoi­lu­ta­pah­tu­mas­ta­kaan. Kevä­tau­rin­ko ja pak­ka­nen maus­ta­vat kah­vin omal­la ihka eri­koi­sel­la tavallaan.


Video­koos­te Kapu­lat Kat­toon ‑bän­di-illas­ta

Oulu-opis­­ton Kapu­lat kat­toon ‑bän­­di-illas­­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la vii­me vii­kon­lop­pu­na näh­tiin moni­puo­li­ses­ti Oulu-opis­­ton bän­di­toi­min­nan satoa. Kain­do­fre­di on Jää­lis­sä syk­syl­lä 2017 perus­tet­tu bän­di. Kain­do­fre­di soittaa…


S‑market Iin val­mis­tu­nut­ta laa­jen­nus­ta juhlittiin

Vii­me vuo­den lopul­la aloi­te­tut laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­työt Kisa­tien S‑marketissa sai­vat vii­me vii­kol­la vii­mei­sen­kin silauk­sen­sa, ja uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na ilma­pal­lo­jen, mais­tiais­ten, arvon­to­jen sekä täy­te­kak­ku­kah­vien merkeissä.


Jään­sa­hauk­set käyn­nis­sä Kiiminkijoella

Tänään aamul­la kah­dek­san aikaan ELY-kes­­kuk­­sen jää­sa­ha las­ket­tiin jääl­le Kii­min­gin Nie­me­län­su­van­nos­sa. Myö­hem­min tänään sahauk­sia teh­dään myös Hon­ka­sen­su­van­nos­sa. Niis­sä muo­dos­tuu lähes 20…