Pyö­rä­park­kia raken­ne­taan Nie­me­län­tör­mäl­le

Hau­ki­pu­taan Nime­län­tör­mäl­le on alet­tu tänään teh­dä perus­tuk­sia pyö­rä­par­kil­le, joka tulee Hau­ki­pu­taan­tien var­rel­la sijait­se­van lin­ja-auto­py­sä­kin taak­se. Pyö­rä­park­ki tulee lähel­le Ran­ta­poh­jan toi­mi­ta­loa.

Pai­kal­ta kaa­det­tiin aamul­la kak­si isoa män­tyä ja paras­ta aikaa alu­eel­la teh­dään maa­töi­tä. Ura­koit­si­joi­na toi­mi­vat maa­ra­ken­nusu­ra­koit­si­jat Toni Lopak­ka Ky ja JP-Matic.

Lisää tie­toa koh­tees­ta saam­me myö­hem­min.