Ajankohtaista

Rovas­tin arvo­ni­mi Pau­li Nie­me­läl­le ja Pert­ti Lahtiselle

Piis­pa Samuel Sal­mi on myön­tä­nyt rovas­tin arvo­ni­met Yli-Iin enti­sel­le kap­pa­lai­sel­le, pas­to­ri Pert­ti Lah­ti­sel­le sekä Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­läl­le. Hei­dän lisäk­seen rovas­tin arvo­ni­met sai­vat Kok­ko­lan suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Mart­ti Nykä­nen, Tui­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Nii­lo Peso­nen ja Oulun hiip­pa­kun­nan tuo­mio­ka­pi­tu­lin hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni Kari Ruot­sa­lai­nen. Arvo­ni­men saa­neis­ta Nykä­nen, Nie­me­lä ja Peso­nen ovat teo­lo­gian toh­to­rei­ta, joil­le vain hyvin har­voin myön­ne­tään rovas­tin arvonimiä.

Lue lisää

Onni-pal­ve­lu­lii­ken­ne aloit­ti Haukiputaalla

Uudis­tu­nut Onni-lii­­ken­­ne käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na.  Uute­na lin­ja­na Onni alkoi lii­ken­nöi­dä myös Hau­ki­pu­taal­la. Hau­ki­pu­taal­la ei ole aiem­min ollut vas­taa­vaa Onni- pal­ve­lu­lii­ken­net­tä, kertoo…


Hyvin­voin­ti­mes­suil­la tie­toa ja toimintaa

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din ja Hau­ki­pu­taan lukion tilois­sa jär­jes­te­tään kai­kil­le avoi­met Hyvin­voin­ti­mes­sut kes­ki­viik­ko­na 5.9. Jär­jes­te­lyis­sä ovat muka­na päi­vä­ko­din ja lukion ohella…


Maa­lais­mark­ki­nat Koljussa

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen Maa­lais­mark­ki­noil­la saa­daan naut­tia läm­pi­mäs­tä syy­sau­rin­gos­ta. Myyn­ti­pöy­dil­tä löy­tyy myös monen­la­sia pai­kal­li­sa tuotteita.Väkeä on ollut pai­kal­la muka­vas­ti. Mark­ki­nat jär­jes­te­tään idyllisen…


Ravin­to­la Navet­ta sul­ki ovensa

Ravin­to­la Navet­ta Hau­ki­pu­taal­la sul­ki oven­sa 28. elo­kuu­ta, jol­loin toi­min­ta lop­pui. Kevääl­lä 2017 ravin­to­lay­rit­tä­jä­nä pai­kas­sa aloit­ta­nut Suvi Sil­ta­la ker­too, että ravintolan…


Van­han kirk­ko­tien vael­lus kiinnostaa

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään nyt tois­ta ker­taa Van­han kirk­ko­tien vael­lus lau­an­tai­na 1.9. kel­lo 12.30–17. Vael­luk­sel­la  kävel­lään Kel­lon suun­nas­ta Hau­ki­pu­taan kirk­koon. Hau­ki­pu­taal­la on…