Ajankohtaista

Seik­kai­lua Perä­me­ren huudeilla

Perä­me­ri Chal­len­ge ‑seik­kai­lu­ki­sa käy­tiin hie­nois­sa olo­suh­teis­sa ja aurin­koi­ses­sa sääs­sä Hau­ki­pu­taal­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä oli vii­des seik­kai­lu­ki­sa, joka on syn­ty­nyt kolmikon…

Lue lisää

San­ta­hol­man pii­pus­ta lisäselvityksiä

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta ei käsi­tel­lyt tiis­tai­na Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van San­ta­hol­man pii­pun koh­ta­los­ta. Kau­pun­gin yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­luis­sa oli val­mis­tel­tu esi­tys pii­pun purkamisesta.…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Tyh­jil­le seinille

Vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tuu­li­voi­maan ja tur­ve­tuo­tan­toon liit­ty­vät esit­te­ly­ti­lai­suu­det, jois­sa hank­keen vas­tuu­ta­hot oli­vat val­mis­tau­tu­neet ker­to­maan suun­ni­tel­mis­ta ja vas­taa­maan paikallisten…


San­ta­hol­man pii­pul­le esi­te­tään purkutuomiota

Tänään tiis­tai­na kokoon­tu­va Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta saa pää­tet­tä­väk­si esi­tyk­sen San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­ses­ta. Esit­te­ly­teks­tis­sä tode­taan, että “Museo­vi­ras­to ei puol­la raken­nel­man pur­ka­mis­ta, mut­ta ei vas­tus­ta myymistä.”