Ajankohtaista

Kii­min­ki­joen, Kui­va­joen ja Iijoen tul­va­hui­put vie­lä edessäpäin

Läm­min sää jat­kaa lumien sulat­ta­mis­ta ja nos­taa jokien veden­pin­to­ja muun Poh­jois-Suo­men tavoin myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kii­min­ki­joen ja Kui­va­joen ennus­te­taan nouse­van tul­va­huip­puun täl­lä vii­kol­la. Iijoel­la vapun tie­noil­le ajoit­tu­vat tul­vat voi­vat ennus­teen mukaan nous­ta kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mik­si, ja Pudas­jär­vel­lä veden­pin­nan nousu voi uha­ta ala­vim­mil­le alueil­le raken­net­tu­ja mök­ke­jä. Kii­min­ki­joel­le ennus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä hie­man suu­rem­paa tul­va­huip­pua ensi viikonlopulle.

Lue lisää

Hyvää pää­siäis­tä

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le leh­den ja sen ver­kon luki­joil­le hyvää pää­siäis­tä. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tors­tai­na 25.4. Ran­ta­poh­jan toi­mis­to avaa ovensa…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Onnea meil­le kaikille!

Onnek­si olkoon sinul­le uusi tai uudel­leen­va­lit­tu kan­san­edus­ta­ja Oulun vaa­li­pii­ris­tä. Olet var­mas­ti nyt kyen­nyt toteut­ta­maan unel­ma­si ja muis­tat var­maan­kin, että olet ehkä luvan­nut toteut­taa myös äänes­tä­jie­si haa­vei­ta. Olet nyt pääs­syt vah­vas­ti vai­kut­ta­maan pait­si koko maan, mut­ta myös vaa­li­pii­ri­si asioihin.“Linusii­nil­la” nuor­ten luo

Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa alkoi Liik­ku­va nuo­ri­so­työ ‑kokei­lu huh­ti­kuun alus­sa. Kysees­sä on autol­la pai­kas­ta toi­seen liik­ku­vat nuo­ri­so­työn­te­ki­jät, jot­ka halua­vat tavoit­taa nuoria…
Äänes­tys käyn­nis­sä vilkkaana

Edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys on käyn­nis­sä vilk­kaa­na ja  lep­poi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Mar­tin­nie­men äänes­tys­pai­kas­sa kou­lul­la oli väkeä heti vaa­li­huo­neen avau­dut­tua jonok­si asti. Kel­lo 13…