Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 25.7.2021

Kysy­myk­set

1. Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maan maakuntakala?

2. Min­kä Suo­men kau­pun­gin nimes­sä on makei­nen ja eläintenkuljetusalus?

3. Mihin urhei­lu­muo­toon osal­lis­tuu Tokion olym­pia­ki­sois­sa Arvi Savolainen?

4. Mis­sä ihmi­sen kehon osas­sa on hippokampus?

5. Suo­mes­sa on Iijo­ki. Onko Lat­vias­sa a) Aa-joki, b) Ee-joki, c) Oo-joki d) Uu-joki?

6. Mil­lä väli­neel­lä Mai­ja Pop­pa­nen lensi?

7. Mil­lä nimel­lä kut­su­taan jousiam­pu­jan nuolikoteloa?

8. Jos lau­la­jien etu­ni­mi on Georg, Eugen, Rag­ni, niin mikä on sukunimi?

9. Mitä kut­su­taan Lapis­sa nimel­lä rakka?

10. Min­kä maan alu­eel­la ei ole päi­vän­ta­saa­ja? a) Argen­tii­na, b) Bra­si­lia, c) Ecua­dor, d) Kolumbia

 

Vas­tauk­set

1. Sii­ka

2. Kark­ki­la (kark­ki, arkki)

3. Pai­niin

4. Pääs­sä (aivois­sa)

5. a) Aa-joki

6. Sateen­var­jol­la

7. Vii­ni

8. Malms­ten

9. Kivik­koa

10. a) Argentiina