Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa poik­keuk­sia aukioloaikoihin

Haukiputaan kirjaston kiinteistöön tehtävät korjaustyöt aiheuttavat kirjaston aukioloaikoihin poikkeuksia.

Hau­ki­pu­taan alue­kir­jas­to on ensi vii­kon avoin­na poik­kea­vin aukio­loa­join kiin­teis­töön teh­tä­vien kor­jaus­töi­den vuok­si. Kir­jas­to on avoin­na maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na kel­lo 12–19. Kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin kir­jas­toon pää­see asioi­maan kel­lo 9–15 välillä.

Kiin­nio­lon ajal­le osu­vat lai­no­jen erä­päi­vät ja varaus­ten vii­mei­set nou­to­päi­vät siir­re­tään maa­nan­tail­le 30.8. Palau­tuk­sia voi jät­tää kir­jas­ton aukio­loai­koi­na aulan palau­tusau­to­maat­tiin. Myös palau­tus­luuk­ku on käytössä.