Oulun kau­pun­ki etsii sijaisperheitä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää sijais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le per­heil­le las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ennak­ko­val­men­nuk­sia. Sijais­per­hei­tä hae­taan alle 18-vuo­tiail­le huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ensi­si­jai­ses­ti Oulun lähis­töl­tä. Seu­raa­va ryh­mä­muo­toi­nen per­he­hoi­ta­jien val­men­nus alkaa syk­syl­lä 2021, ja se kes­tää yhteen­sä 4–6 kuukautta.

Val­men­nuk­seen hae­taan taval­li­sia per­hei­tä, jot­ka voi­vat tar­jo­ta lap­sel­le kodin, jos­sa hänen on tur­val­lis­ta kehit­tyä ja kas­vaa. Per­heet anta­vat lap­sel­le mah­dol­li­suu­den kodin­omai­seen asu­mi­seen ja lähei­siin ihmissuhteisiin.

Val­men­nuk­ses­ta saa lisä­tie­to­ja Oulun per­he­hoi­don pal­ve­lue­si­mie­hel­tä tai tukiyk­si­kön sosiaalityöntekijöiltä.