Ajan­koh­tais­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: UKK

Urho Kale­va Kek­ko­nen ja hänen pre­si­dent­ti­kau­ten­sa ovat kan­san muis­tis­sa niin syväl­lä, että hänen jäl­keen­sä tul­leet pre­si­den­tit ja pre­si­dent­tieh­dok­kaat ver­tau­tu­vat yhä…

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Mie­li­ku­vien Ii

Muut­to­liik­keet näyt­tä­vät täl­lä het­kel­lä vie­vän suo­ma­lai­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja muu­ta­maan muu­hun suu­reen kau­pun­kiin. Oulun alue ei ole enää vii­me vuo­si­na vetä­nyt…