Kone- ja viher­työ Haa­pa-aho on Kii­min­gin vuo­den yrittäjä

Miika ja Maarit Haapa-aho vastaanottivat Kone- ja vihertyö Haapa-aho Oy:n saaman Kiimingin vuoden yrittäjän palkinnon viime viikonloppuna Syötteellä järjestetyssä tilaisuudessa. (Kuva: Kiimingin yrittäjät)Miika ja Maarit Haapa-aho vastaanottivat Kone- ja vihertyö Haapa-aho Oy:n saaman Kiimingin vuoden yrittäjän palkinnon viime viikonloppuna Syötteellä järjestetyssä tilaisuudessa. (Kuva: Kiimingin yrittäjät)

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry pal­kit­si vuo­den yrit­tä­jä­nä Kone- ja viher­työ Haa­pa-aho Oy:n. Vuo­den yksi­ny­rit­tä­jä­nä pal­kit­tiin Kau­neus­hoi­to­la Miran­da­sin Rai­ja Neu­vo­nen. Vuo­den yhdis­ty­sak­tii­vei­na pal­kit­tiin Kir­si ja Rei­jo Pul­li.

Yhdis­tyk­sen uudek­si puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin vuo­si­ko­kouk­ses­sa Sir­pa Runt­ti. Hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä ensi vuon­na toi­mi­vat Esko Val­ko­la, Eli­na Kok­ko­nie­mi, Pau­la Paroll, Tiia Parik­ka, Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja, Mari Sil­ta­kos­ki, Mari Hal­ko­la, Mika Olli­kai­nen, Jon­na Juuso­la ja Kir­si Pul­li.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.