Onko Yli-Iin ker­ma­mei­je­rin esi­neis­töä missään?

Yli-Iin kermameijerin oletettu piimäastia on nykyisin Pudasjärvellä. Onko muita esineitä säilynyt?Yli-Iin kermameijerin oletettu piimäastia on nykyisin Pudasjärvellä. Onko muita esineitä säilynyt?

Pudas­jär­ven Ala-Siu­rual­la asu­va Kau­no Nyman lähet­ti Ran­ta­poh­jal­le kuvan koto­naan ole­vas­ta astias­ta, joka on noin sata vuot­ta sit­ten kuu­lu­nut Yli-Iin kir­kon­ky­läl­lä toi­mi­neen ker­ma­mei­je­rin kalus­toon. Nyman haluai­si kuul­la, onko muu­ta mei­je­rin esi­neis­töä säilynyt.

Raken­nuk­sen nykyi­nen omis­ta­ja Esa Käl­kä­jä ker­too, että hei­dän tul­les­saan taloon, ei siel­lä ollut mitään raken­nuk­sen tähän his­to­ri­aan viit­taa­vaa esi­neis­töä. Myös Käl­kä­jä oli­si kiin­nos­tu­nut tie­tä­mään, onko ker­ma­mei­je­rin esi­nei­tä jol­la­kin tallessa.

Kau­no Nyman ker­too, että Yli-Iis­tä hei­dän per­heel­leen tul­lees­sa astias­sa val­mis­tet­tiin kah­dek­sat­ta vuo­si­kym­men­tä sit­ten hänen koto­naan isol­le väel­le pii­mää, joka lie­nee on ollut myös astian alku­pe­räi­nen tarkoitus.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.