Ajan­koh­tais­ta

Väri­sil­mäl­le par­hai­ta arvioi­ta

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on saa­nut par­hai­ta arvioi­ta Talous­tut­ki­mus Oy:n teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Hau­ki­pu­taa­lais­lii­ke lis­tat­tiin par­haak­si vii­des­sä arvios­sa kuu­des­ta kun vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan sisus­tusa­lan eri­kois­liik­kei­tä.

Lue lisää

Vaa­li­päi­vän äänes­tys käyn­nis­sä

Pre­si­den­tin­vaa­lien var­si­nai­sen äänes­tys­päi­vän vaa­li­huo­neis­tot auke­si­vat yhdek­säl­tä. Äänes­tää voi ilta­kah­dek­saan saak­ka. Yli-Iis­­sä ensim­mäis­ten jou­kos­sa äänioi­keu­ten­sa käyt­ti Leo Hir­vas­nie­mi. Ennak­koon kävi uur­nil­la…


Polii­sil­la teh­tä­viä Mar­tin­nie­mes­sä ja Iis­sä

Per­­jan­­tai-ilta­­na kah­dek­sal­ta Oulun polii­sin lii­ken­ne­par­tio pysäyt­ti Mar­tin­nie­men­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­ja oli aikai­sem­min päi­väl­lä jät­tä­nyt tank­kauk­sen mak­sa­mat­ta. Auton kul­jet­ta­ja puhal­si alko­met­riin…Räp­piä ja infoa mes­suil­la

Oulu­lai­nen räp­pä­ri Sana oli tänään jär­jes­tet­ty­jen IiRek­­ry-mes­­su­­jen veto­nau­la­na. Mes­suil­la kävi päi­vän aika­na noin 250 kou­lu­lais­ta, jot­ka sai­vat pereh­tyä esi­mer­kik­si työ­ha­ke­mus­ten…