Pidä Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne käynnissä

1. Mene sivulle www.rantapohja.fi ja klikkaa oikealla näkyvää vaalikoneen ikonia.1. Mene sivulle www.rantapohja.fi ja klikkaa oikealla näkyvää vaalikoneen ikonia.

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­neen käyt­tö on help­poa eikä se kulu, vaik­ka sitä käyt­täi­si useam­man­kin ker­ran. Iil­le ja Oulun alu­eel­le on omat koneensa.