Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 23.5.2021

Kysy­myk­set

1. Min­kä Poh­jois-Poh­jan­maan kau­pun­gin lukios­sa on ilmailulinja?

2. Mis­tä Euroo­pan pik­ku­val­tios­ta on läh­töi­sin työ­vä­li­nei­tä val­mis­ta­va Hilti-yhtiö?

3. Mis­sä kun­nas­sa on Lokan tekojärvi

4. Brit­ti­läi­set Char­les- ja Hen­ry-nimi­set mie­het perus­ti­vat v. 1904 auto­mer­kin, joka sai nimen­sä hei­dän suku­ni­mien­sä mukaan. Mikä automerkki?

5. Sie­men­pe­ru­na­kes­kuk­sen mukaan Suo­men vil­jel­lyin peru­na­la­ji­ke on a) Mara­bel, b) Melo­dy, c) Siikli, d) Timo

6. Kenel­lä fik­tii­vi­sel­lä hen­ki­löl­lä on hevo­nen nimel­tä Pikku-Ukko?

7. Mikä on Suo­men pisin kau­pun­gin nimi?

8. Mis­tä kau­pun­gis­ta on nais­ten len­to­pal­lo­lii­gas­sa pelaa­va Woman Volley?

9. Kenel­le val­tion­joh­ta­jal­le oli aikoi­naan osoi­tet­tu kir­je: ”Koba, mik­si kuo­le­ma­ni on sinul­le tarpeen?”

10. Mis­sä kau­pun­gis­sa Brys­se­lin ohel­la kokoon­tuu euro­par­la­ment­ti vii­koit­tain? a) Haag, b) Lyon, c) Luxem­burg, d) Strassbourg

Vas­tauk­set

1. Pudas­jär­ven

2. Liech­tens­tei­nis­ta

3. Sodan­ky­läs­sä

4. Rolls Royce

5. b) Melody

6. Pep­pi Pitkätossulla

7. Kris­tii­nan­kau­pun­ki

8. Rova­nie­mel­tä

9. Josef Sta­li­nil­le (Niko­lai Buha­rin k. 1938)

10. Strass­bourg