Ajan­koh­tais­ta


Vir­pi­nie­men kaa­vaan pala­taan taas syk­syl­lä

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta sai tie­dok­si tiis­tai­na sel­vi­tyk­sen, jos­sa arvioi­tiin Vir­pi­nie­men vapaa-aja­­na­­sun­­toa­­lu­een muut­ta­mis­ta vaki­tui­sen asu­tuk­sen sal­li­vak­si. Sel­vi­tyk­sen mukaan muu­tok­ses­ta aiheu­tuu kau­pun­gil­le nega­tii­vi­sia…
Jää­li laa­je­nee uusil­le alueil­le

Lai­va­kan­kaan ete­lä­puo­lel­le ale­taan kaa­voit­taa oma­ko­ti­ta­loa­luei­ta lähel­le ole­mas­sa ole­via pal­ve­lu­ja ja alue lisä­tään Maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma 2018–2022 rapor­tin kaa­voi­tus­oh­jel­maan. Jää­lin­jär­ven itä­puo­lel­la Kor­te­kan­kaal­la…