Ajan­koh­tais­ta

Räp­piä ja infoa mes­suil­la

Oulu­lai­nen räp­pä­ri Sana oli tänään jär­jes­tet­ty­jen IiRek­­ry-mes­­su­­jen veto­nau­la­na. Mes­suil­la kävi päi­vän aika­na noin 250 kou­lu­lais­ta, jot­ka sai­vat pereh­tyä esi­mer­kik­si työ­ha­ke­mus­ten…

Lue lisää

Mer­kit­tä­vä jouk­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja vaa­tii, että pal­ve­lu­ver­kos­ta päät­tää val­tuus­to

Jouk­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja vaa­tii aloit­tees­saan, että kau­pun­gin hal­lin­to­sään­töä muu­te­taan siten, että pää­tök­sen kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta tekee kau­pun­gin­val­tuus­to. Aloit­tees­sa esi­te­tään, että kau­pun­gin­val­tuus­to…

Lue lisääKaa­mos kaa­tuu tai­de­näyt­te­lys­sä

Tans­sin iloa, Valon tuo­ja, Mea­ning of Life, Valoa koti, Kesäyö, Len­nos­sa.… Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Kaa­mok­sen kaa­ta­jai­set” on avat­tu Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la.…Toi­mit­ta­jal­ta: UKK

Urho Kale­va Kek­ko­nen ja hänen pre­si­dent­ti­kau­ten­sa ovat kan­san muis­tis­sa niin syväl­lä, että hänen jäl­keen­sä tul­leet pre­si­den­tit ja pre­si­dent­tieh­dok­kaat ver­tau­tu­vat yhä…