Ajan­koh­tais­ta

Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon -pari­suh­de­kurs­sil­la etsi­tään uusia työ­ka­lu­ja arkie­lä­mään puo­li­son kans­sa. Kurs­si toteu­te­taan kol­me­na ilta­na 27.2., 20.3. ja 10.4.…

Lue lisää

Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui Kel­los­sa

Eilen hie­man ennen puol­ta­päi­vää pelas­tus­lai­tos sai ilmoi­tuk­sen tuli­pa­los­ta Hau­ki­pu­taan Kel­lo­lam­men­tiel­le. Yksi­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo oli palo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le ilmi­lie­keis­sä. Talon omis­ta­ja teki…

Lue lisää

Län­si­tuu­len Tuu­la PyeongC­han­gis­sa

Emma Haa­pa­la, Mag­da­lee­na Savo­lai­nen Län­si­tuu­len kou­lun mas­kot­ti Tuu­la pää­si Toni Ropo­sen mukaan Ete­­lä-Koreas­­sa pidet­tä­viin olym­pia­lai­siin, PyeongC­han­gin kau­pun­kiin. Tuu­la seik­kai­lee Toni…
Tirin­ky­läl­lä kävel­lään kou­lun puo­les­ta

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys esit­tää Tirin­ky­län kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta sääs­tö­syis­tä. Kyläl­lä kävel­lään par­hail­laan mah­dol­li­nen tule­vai­suu­den kou­lu­mat­ka Tirin­ky­läs­tä oman kou­lun säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Muka­na…


Hau­ki­pu­taal­la monion­gel­mai­nen autoi­li­ja

Polii­si pysäyt­ti Hau­ki­pu­taal­la per­­jan­­tai-ilta­­na hen­ki­lö­au­ton, jon­ka ajo-oikeu­­de­­ton kul­jet­ta­ja puhal­si alko­met­riin luke­man 0,35mg/l. Huu­mausai­ne­tes­ti osoit­ti posi­tii­vis­ta amfe­ta­mii­nil­le. 36-vuo­­ti­aan paik­ka­kun­ta­lai­sen mie­hen kul­jet­ta­mas­sa…