Ajan­koh­tais­ta

40 vuot­ta täyt­tä­väl­le Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jil­le uusi puheen­joh­ta­ja

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:lle valit­tiin tiis­tai-ilta­na uusi puheen­joh­ta­ja yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa, kun Tii­na Sota­nie­mi halusi luo­pua teh­tä­väs­tä kol­men vuo­den ura­koin­nin jäl­keen. Teh­tä­vään valit­tiin yksi­mie­li­ses­ti Jon­na Man­ni­nen, joka on toi­mi­nut kulu­val­la kau­del­la yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Jon­na Man­ni­nen on hau­ki­pu­taa­lai­nen kiin­teis­tö­kau­pan ammat­ti­lai­nen ja alan yrit­tä­jä.

Lue lisää

Syk­syn uuden yli­op­pi­laat

Ran­ta­poh­ja onnit­te­lee syk­syn 2018 uusia yli­op­pi­lai­ta. Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Haa­ta­ja Jere, Heik­ki­nen Iisa-Lii­­na, Ilo Niko, Koso­la Samuel, Meri­läi­nen…


Rivi­ta­los­sa paloi lau­an­tai­na

San­ta­hol­mal­la rivi­ta­loa­sun­nos­sa oli tuli­pa­lo lau­an­tai­na ilta­päi­väl­lä. Asuk­kaat eivät olleet syt­ty­mis­het­kel­lä koto­na, mut­ta tul­les­saan kotiin, he havait­si­vat palon syt­ty­neen ja rai­va­si­vat…