Raken­nus pala­nut Iis­sä – syyk­si epäil­lään salamaniskua

Kes­ki­suu­ri raken­nus tuhou­tui tiis­tai­na 28.6. lähes koko­naan tuli­pa­los­sa Iis­sä  Hie­ta­lan­tiel­lä. Tuli­pa­los­sa ei tapah­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, mut­ta raken­nus ja irtain omai­suus tuhou­tui pahoin.

Päi­vys­tä­vä palo­mes­ta­ri Kim­mo Virk­ku­la ker­too kysees­sä olleen 1800-luvun lopul­la raken­net­tu, noin 50 neliö­met­rin kokoi­nen rakennus.

Häly­tys palos­ta tuli kel­lo 8.55. Pai­kal­la käy­tiin jäl­ki­sam­mu­tus­ta ja rai­vaus­töi­tä var­ten. Alus­ta­van arvion mukaan palo aiheu­tui sala­ma­nis­kus­ta. Pala­neen talon lähis­töl­lä asu­va hen­ki­lö ker­toi näh­neen­sä kak­si sala­ma­nis­kua alu­eel­la. Voi­ma­kas ukkos­rin­ta­ma vyö­ryi Iin yli tiistaiaamuna.

(Jut­tua kor­jat­tu 30.6. Raken­nuk­ses­sa on asut­tu, toi­sin kuin aiem­min ker­rot­tiin, että kysees­sä oli­si ollut tyh­jil­lään ollut vapaa-ajan asunto).