Tak­sin­kul­jet­ta­ja ryös­tet­tiin aseel­la uha­ten Hau­ki­pu­taal­la – polii­si pyy­tää havaintoja

Polii­si pyy­tää havain­to­ja hen­ki­lös­tä, joka ryös­ti tak­sin­kul­jet­ta­jan ampu­ma-aseel­la uha­ten tänään kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Hau­ki­pu­taan Huvipolulla.

Tak­sin­kul­jet­ta­ja ryös­tet­tiin ampu­ma-aseel­la uha­ten noin kel­lo 9.30. Teki­jä oli viit­ti­löi­nyt tak­sil­le saa­den sen pysäh­ty­mään ja otta­nut sit­ten aseen esil­le. Aseel­la uhkaa­mal­la teki­jä oli saa­nut anas­tet­tua tak­sis­ta vähäi­sen mää­rän käteis­tä rahaa. Teki­jä oli pois­tu­nut pai­kal­ta van­han­mal­li­sel­la nais­ten pyö­räl­lä, eikä hän­tä ole tavoitettu.

Teki­jän tuntomerkit:

- Ikä noin 35–45 vuotta,

- Pituus 170–180 senttimetriä,

- Rus­kea lyhyt siilitukka,

- Leu­as­sa par­ran­sän­ki kauttaaltaan,

- Var­ta­lol­taan hoikka,

- Pääl­lä punai­nen hup­pa­ri, jon­ka hihat oli kää­rit­ty ylös, jalas­sa mus­tat capri­mal­li­set short­sit, tatuoin­ti vasem­mas­sa kyy­när­var­res­sa ran­teen yläpuolella.

Polii­si pyy­tää havain­to­ja kysei­siin tun­to­merk­kei­hin sopi­vas­ta hen­ki­lös­tä, sekä ennen tekoa­jan­koh­taa että sen jäl­keen. Havain­not voi ilmoit­taa soit­ta­mal­la puhe­lin­nu­me­roon 0295 416 194 tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen vihjeet.oulu@poliisi.fi.