Ajan­koh­tais­ta

Jo jou­tui armas aika Joki­ky­läs­sä

Jo jou­tui armas aika­ja suvi suloinen.Kauniisti joka paik­kaa­ko­ris­taa kukkanen…Suvivirsi lau­let­tiin vii­meis­tä ker­taa Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län kou­lun kevät­juh­lis­sa vii­me vii­kol­la. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta myös tule­vaan luot­ta­va. Muu­tos on uuden alku.

Lue lisää

Hau­pal­le voit­to pai­kal­lis­pe­lis­sä

Hau­Pan mie­het otti­vat toi­sen peräk­käi­sen voit­ton­sa Kol­mo­ses­sa. Kes­ki­viik­ko­na Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la pela­tus­sa otte­lus­sa kaa­tui pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja OTP 2–0 luke­min. OTP on ollut Hau­Pal­le vai­kea vas­tus, joten voit­to mais­tui eri­tyi­sen hyväl­tä.

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 27.5.2019

Kysy­myk­set Kuka on Suo­men ensim­mäi­nen ulko­mi­nis­te­ri­nä toi­mi­nut nai­nen? Mis­sä maas­sa on loma­koh­tee­na­kin tun­net­tu Lar­na­kan kau­pun­ki? Kuka Kui­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt näyt­te­li­jä on…
Suvi­vir­si vii­mei­sen ker­ran

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä lau­let­tiin suvi­vir­si tänään vii­meis­tä ker­taa. Kou­lu lak­kaa, ja oppi­laat siir­ty­vät ensi syk­sy­nä Ase­man kou­lul­le. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta…


Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maa ilki­val­lan koh­tee­na

 

Yli-Iin san­ka­ri­hau­taus­maal­la kaa­det­tiin vii­me tors­tai­na kak­si san­ka­ri­hau­taus­maan pie­nis­tä hau­ta­muis­to­mer­keis­tä. Lisäk­si maa­han kiin­ni­tet­ty­jä kuk­ka­mal­ja­koi­ta kuk­ki­neen oli kaa­det­tu yhteen­sä 19 hau­ta­muis­to­mer­kin luo­ta. Ilki­val­ta oli tapah­tu­nut illal­la kel­lo 18 jäl­keen. Täl­lä het­kel­lä teko val­von­ta­ka­me­ran kuvi­neen on polii­sin tut­kit­ta­va­na.


Ali­käy­tä­vän maa­lauk­set ilah­dut­ta­vat

Hau­ki­pu­taan­tien alit­ta­va kevyen lii­ken­teen ali­kul­ku­tun­ne­li lii­ken­neym­py­rän koh­dal­la ei ole enää synk­kä ja sot­kui­nen. Hau­ki­pu­taan lukion ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat kuva­tai­deo­pet­ta­ja Kai­sa Anna­lan joh­dol­la maa­la­si­vat ali­ku­lun sei­nä­mät iloi­sil­la ja värik­käil­lä kuvil­la. Kysees­sä oli Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen aloit­tees­ta liik­keel­le läh­te­nyt lukion kans­sa toteu­tet­tu yhteis­han­ke.