Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 22.1.2023

Kysy­myk­set

1. Jou­lun­py­hät päät­tyi­vät lop­piai­seen. Mit­kä ”eläi­mel­li­set” vii­kot alkoivat?

2. Kenen Suo­men pre­si­den­tin alku­pe­räi­nen nimi oli Hellsten?

3. Mikä on Suo­men kansalliskala?

4. Mis­tä maas­ta Lot­to on lähtöisin?

5. Ii-joki ei ole ainoa yhden kir­jai­men joki Euroo­pas­sa. Mikä joki löy­tyy Bal­tias­ta? a) Aa-joki, b) Ee-joki, c) Oo-joki, d) Uu-joki

6. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Tur­to­lan kunta?

7. Nimeä kol­me suo­ma­lais­ta, joil­la on hen­ki­lö­koh­tai­nen olym­pia­mi­ta­li ampumahiihdosta?

8. Mil­lä val­tiol­la on eni­ten rantaviivaa?

9. Kuka joh­ti suo­ma­lai­sia Raat­teen tien taisteluissa?

10. Mis­tä maas­ta on peräi­sin NMKY-lii­ke? a) Englan­ti, b) USA, c) Kana­da, d) Saksa

 

Vas­tauk­set

1. Här­kä­vii­kot

2. J.K. Paasikiven

3. Ahven

4. Ita­lias­ta

5. a) Aa-joki

6. Pel­lo

7. Nel­jä­kin on: Ant­ti Tyr­väi­nen, Heik­ki Iko­la, Har­ri Elo­ran­ta, Vil­le Räikkönen

8. Kana­dal­la

9. Hjal­mar Siilasvuo

10. a) Englannista