Kiiminki

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­va valmistui

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van, joka ohjaa alu­een tule­vaa maan­käyt­töä. Osay­leis­kaa­vaa esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Osayleiskaavassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na­suo­si­tuk­sia jat­ket­tu koko Poh­jois-Poh­jan­maan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na, että alu­eel­la voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia jat­ke­taan maa­nan­tai­hin 18.1.2021 saak­ka. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on ollut hie­man las­kus­sa, ei vie­lä ole aika huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta. Eri­tyi­ses­ti jou­lun ja vuo­den­vaih­teen viet­toon toi­vo­taan koro­na­tur­val­lis­ta juhlamieltä.

Lue lisää

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke on mah­dol­li­suuk­sia täynnä

Oulu ei aio pitää kynt­ti­lään­sä vakan alla, eikä jät­tää yhden­kään kylä­kun­nan kult­tuu­ri­sia avu­ja huo­miot­ta, kun Oulu2026-kult­­tuu­­ri­­pää­­kau­­pun­­ki­­han­­ket­­ta rakennetaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­siin uudet päättäjät

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­toi­hin valit­tiin tule­val­le neli­vuo­tis­kau­del­le 1413 uut­ta päät­tä­jää. Nais­ten ja etä­met­sä­no­mis­ta­jien osuus kas­voi hie­man edel­li­seen val­tuus­to­kau­teen ver­rat­tu­na. Myös ammat­tia­se­mal­taan pal­kan­saa­jia ja yrit­tä­jiä on val­tuu­tet­tui­na enemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRan­ta­poh­jan näköis­leh­ti auki kai­kil­le, Kii­min­gin Yrit­tä­jien leh­ti jaos­sa Kii­min­gis­sä ja Jää­lis­sä sekä Ylikiimingissä

Tors­tain 10.12. Ran­ta­poh­ja on kaik­kien luet­ta­vis­sa näköis­leh­te­nä. Sitä pää­see luke­maan sivu­jen koh­das­ta AVOIMET NÄKÖISLEHDET tai  täs­tä. Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään…