Haukipudas

Koi­vu­haas­sa jär­jes­tet­ty las­ten­lei­re­jä jo 35 vuotta

Inke­ri Har­ju Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taal­la Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa Koi­vu­haan lei­ri­kes­kuk­ses­sa useam­pi sata las­ta vuo­des­sa viet­tää vii­kon kesä­lo­mas­taan. Kes­kuk­sen omis­ta­va Paras­ta Lap­sil­le ry järjestää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa, seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy 4.5.

Olem­me avan­neet Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den kaik­kien luet­ta­vak­si ja tutus­tut­ta­vak­si. Ran­ta­poh­jan 27.4.2017 nume­ro oli laa­jas­sa jake­lus­sa levik­kia­lu­eel­lam­me. Näköis­leh­teä pää­see luke­maan klik­kaa­mal­la tästä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Moduu­li­van­ki­la tulos­sa Haukiputaalle

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Tila­päi­siä put­ka­ti­lo­ja tar­vi­taan Oulun alu­eel­la lisää. Polii­si­hal­li­tus ja Senaat­­ti-kiin­­teis­­töt ovat neu­vo­tel­leet eri vaih­toeh­dois­ta, joil­la tur­va­taan Oulun poliisilaitoksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää