Hau­Pan nai­sil­le kol­me pis­tet­tä Kokkolasta

Hau­Pan nais­ten jouk­kue toi kol­me pis­tet­tä kotiin 0–4 vie­ras­voi­tol­la GBK:ta vas­taan. Peli alkoi vie­ras­jouk­ku­een hal­lin­nas­sa ja usei­ta maa­li­paik­ko­ja saa­tiin luo­tua heti pelin alkuun.

Huo­li­mat­ta satei­sen kelin aiheut­ta­mis­ta pie­nis­tä haas­teis­ta Hau­Pa sai jat­ku­vas­ti raken­net­tua laa­duk­kai­ta maa­li­paik­ko­ja ja hal­lit­si peliä pitäen pal­loa, mut­ta vii­meis­te­ly jäi vajaak­si ensim­mäi­sel­lä jaksolla.

Minuu­til­la 48 Hau­Pan pai­nos­tus tuot­ti tulos­ta, kun Lau­ra Karuk­ka pää­si lähie­täi­syy­del­tä sijoit­ta­maan pal­lon ala­nurk­kaan. Hau­Pa jat­koi hie­noa ja moni­puo­lis­ta syöt­tö­pe­li­ään. Vaih­dos­ta sisään tul­lut Hau­Pan Isa­bel­la Moi­la­nen lisä­si vie­ras­jouk­ku­een joh­toa minuu­teil­la 62 ja 77. Moi­la­sen minuu­tin 62 maa­li oli otte­lun ensim­mäi­sen maa­lin tapaan var­ma sijoi­tus alanurkkaan.

Minuu­tin 77 maa­li syn­tyi, kun Anni Sora­kan­kaan tark­ka kes­ki­tys löy­si Moi­la­sen maa­lin edus­tal­ta. Otte­lun nel­jäs ja vii­mei­nen maa­li näh­tiin minuu­til­la 85, kun Vee­ra Kos­ke­la haas­toi lai­dal­ta kes­kel­le ja sijoit­ti pal­lon var­mas­ti GBK:n maa­li­vah­din ohitse.

Hau­Pan nais­ten kaut­ta on jäl­jel­lä kak­si viik­koa, jois­ta ensim­mäi­sel­lä jouk­kue mat­kus­taa SJK:n vie­raak­si Sei­nä­joel­le ja jäl­kim­mäi­sel­lä pelaa koti­pe­lin RoPS:ia vastaan.