Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 18.9.2022

Kysy­myk­set

1. Kuka Alek­sis Kiven Seit­se­mäs­tä vel­jek­ses­tä jäi vanhaksipojaksi?

2. Mikä jää­kie­kon SM-lii­gan jouk­kueis­ta on vanhin?

3. Mil­lä pla­nee­tal­la on aurin­ko­kun­nan kor­kein vuori?

4. Kuka romaa­ni­hen­ki­lö oli Onnel­li­nen mies?

5. Kuka levyt­ti Suo­men ensim­mäi­sen CD-levyn? a) Kir­ka, b) Kari Tapio, c) Dan­ny, d) Riki Sorsa

6. Kenen kans­sa Saku Sam­mak­ko-lau­lun Hil­le­vi-hii­ri meni lopul­ta naimisiin?

7. Mis­tä esi­nees­tä käy­te­tään nimi­tys­tä pirunkeuhko?

8. Kuka oli maa­il­man ensim­mäi­nen avaruuslentäjä?

9. Min­kä jär­jes­tön isku­lause on: Luo­vu­ta Isän­maa­si Onnel­li­sem­pa­na Nouse­vil­le Sukupolville?

10. Mon­ta­ko Suo­men pää­mi­nis­te­riä on vie­lä elos­sa? a) 6, b) 8, c) 10, d) 12

 

Vas­tauk­set

1. Simeo­ni

2. HIFK

3. Mar­sis­sa (Olym­pos)

4. Sil­tain­si­nöö­ri Akse­li Jaatinen

5. d) Riki Sor­sa (Kel­lot ja pelit)

6. Hepo­kat­ti-Hei­kin

7. Har­mo­ni­kas­ta

8. Juri Gagarin

9. Lions-liik­keen

10. c) 10